Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget

Finska Ömsesidiga läkemedelsskadeförsäkringsbolaget är ett försäkringsbolag som grundats av Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador och som beviljar andelslaget en läkemedelsskadeförsäkring som skydd för läkemedelsanvändare. Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter med tanke på vårdsituationen oförutsedda skador som användare lider genom biverkningar av läkemedel som överlåtits för konsumtion eller användning vid läkemedelsprövningar i Finland. Läkemedlen ska uppfylla läkemedelslagen.

Ömsesidiga läkemedelsskadeförsäkringsbolaget inledde sin verksamhet den 1 januari 2012.

Medlemmarna i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador är tillverkare, importörer och marknadsförare av läkemedel samt forskningsföretag. Andelslaget grundades 1984 och har för tillfället över 110 medlemmar. Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskadors webbplats.

Om en läkemedelsskada inträffar

Om du medan du använder ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet ska du följa de skriftliga anvisningarna som finns på förpackningen. Där står det vilken typ av biverkningar som läkemedlet ifråga kan ha och vad man ska göra om man upplever sådana biverkningar. Det är möjligt att ansöka om ekonomisk ersättning för skador som läkemedlet orsakat. Anvisningar för att söka om ersättning hittar du på adressen www.laakevahinko.fi.